BOSATSU HANKA (Hanka Shiyui statue), Buddha Statue Figure

BOSATSU HANKA (Hanka Shiyui statue) / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

BISYAMON-TEN (Vaisravana), Buddha Statue Figure

BISYAMON-TEN (Vaisravana) / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

FUDO MYO-O (Acala), Buddha Statue Figure

FUDO MYO-O (Acala) / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

ASYURA (Asura), Buddha Statues Figure

ASYURA (Asura) / Tana Cocoro
Buddha Statues Figure, by Isumu

KANNONBOSATSU & SEISHIBOSATSU, Buddha Statues Figure

KANNONBOSATSU & SEISHIBOSATSU / Tana Cocoro
Buddha Statues Figure, by Isumu

SENJU KANNON Keiha, Buddha Statues Figure

SENJU KANNON Keiha / Tana Cocoro
Buddha Statues Figure, by Isumu

HACHIBUSHU - Eight Legions, Buddha Statues Figure

HACHIBUSHU - Eight Legions / Tana Cocoro
Buddha Statues Figure, by Isumu

Buddha Statues Figure